18
Mar
2018

Gränslöst med Duo Bacchi Väktare

Musik från fyra sekler – sång till Viola da Gamba.

Text uppdaterad: 2018-03-13

p Musikhuset, N. Kungsgagtan 1, Karlskrona, Karlskrona
c 17:00 - 18:30
Annons