13
Nov
2017

Kafékväll

Höstvandring i Lars Lewi Laeastadius Norrland. Bildspel med tal och lyrik av Ulla och Ivar Karlstrand.

Text uppdaterad: 2017-11-10

p Emanuelskyrkan, Karlskrona
c 18:30 - 20:30
Annons