13
Sep
2017

Konstmuseum Martinssonska Gården

Pågår perioden: 13 Sep - 15 Sep

Skulpturer av Johnny Martinsson. Verk av Thure Wahlström, Oscar Wickström och Per Serre.

Text uppdaterad: 2017-08-25

p Lotsgatan 8, Karlshamn
c 14:00 - 17:00
Annons