14
Nov
2017

M-lunch & info om kultur-fritid i kommunen

Verksamhetschef Elina Tyrberg informerar om kultur-fritidsverksamheten-kulturhus i kommunen.

Text uppdaterad: 2017-11-8

p Hotel Scandic Fiskbron Karlskrona, Karlskrona
c 12:00 - 14:00
Annons