12
Nov
2017

Oscarsvärn befästningsanläggning

Oscarsvärn landfronten – guidning i spåren av 300 års fortifikationshistoria.

Text uppdaterad: 2017-10-16

p Samling: grusplanen vid gamla ishallen, Karlskrona
c 11:00 - 12:00
Annons