04
Dec
2017

RPG Bokcirkeln

Den nya dagen gryr av Johan Svedjedal. Om Karin Boyes författarliv. Ledare Elisabeth Tyrberg.

Text uppdaterad: 2017-11-21

p Mariedalskyrkan, Karlskrona
c 14:00 - 16:00
Annons