09
Apr
2018

The Weather Diaries. Cooper & Gorfer

Pågår perioden: 09 Apr - 10 Jun

Öppet dagligen med reservation för ändring. Arr. Karlskrona kommun & Svenska kyrkan.

Text uppdaterad: 2018-04-10

p Fredrikskyrkan, Karlskrona
c 09:00 - 17:00
Annons