Björketorpsstenen

”Mäktiga runors hemlighet dolde jag här, kraftfulla runor. Den som bryter detta minnesmärke skall ständigt plågas av vrede. Svekfull död ska drabba honom. Jag spår fördärv.”

Så lyder texten på Björketorpsstenen i Björketorp, ca 7 km öster om Ronneby. Björketorpsstenen är ett av tre forntidsmonument vid ett gravfält från yngre järnåldern, 400-800 e Kr. Den fyra meter höga stenen är en av de högsta i Sverige och förmedlar en förbannelse mot den som till äventyrs skulle vilja skada den.

Stenen med sin märkliga och hotfulla inskrift, dateras till senare delen av 600-talet e Kr och nämndes i skrift första gången 1493, som gränsmärke mellan Edestad, Listerby och Hjortsberga socknar.

Foto: Henrik Reinholdson

Text uppdaterad: 2014-02-19

Dela med vänner:
Annons