Hästholmen-Ytterön

Mitt i den blekingska skärgården ligger naturreservatet Hästholmen-Ytterön, en plats där miljön och människan arbetat tillsammans för att bilda en vacker och kulturhistoriskt värdefull miljö. Under flera hundra år har ön brukats av människor som åker- och betesmark till kor och grisar, vilket har haft en kraftig påverkan på öns natur, utan att för den delen driva bort den naturliga floran.

Hästholmen-Ytterön har ett rikt djur- och växtliv, där vilt växande glasört, trift och havssälting lever sida vid sida med brukad mark och åkrar som hålls öppna genom bete. En stor del av ön består också av flacka hällmarker, där stora mängder enbuskar dominerar gräshedarna. 

Men minst lika viktigt som naturen på ön är så klart livet utanför öns kuster. En stor del av reservatet utgörs av vatten och här lever en mångfald av småfisk, kräftdjur, snäckor och musslor. Detta gör också att vattnet runt ön är en populär hemvist för fåglar, inte minst under vintern, då vikarna fylls av sjöfåglar.

För att ta sig till Hästholmen-Ytterön går linfärja från Yttre Park. Under sommaren går det dessutom skärgårdsbåt från Karlskrona.

 

Text uppdaterad: 2014-02-20

Dela med vänner:
Annons