Käringahejan

 Käringahejan är ett avlångt naturreservat som följer den vackra Mörrumsån, Blekinges största å och ett av Sveriges artrikaste vattendrag. Reservatet upptar en  4,5 kilometer lång del av ån som flyter genom en djup sprickdal med branta sluttningar på upp till 40 meter.

I Käringahejan växer en kraftig skog av tall, bok och ek som med sin artrikedom återspeglar åns. I skogen lever ett flertal fågel- och fladdermusarter och man har vid flera tillfällen observerat utter i närheten av ån. Mörrumsån är också en av Östersjöns största vildlaxkällor och man har hittat spår av laxfiske från så långt tillbaka i tiden som 1231.

Ån har länge varit viktig för människor och det finns spår av att människor använt sig av ån ända sedan stenåldern. Först användes den för transport för bland annat timmer, senare som energikälla för fabriker som växte upp runt ån. Idag är ån framförallt en plats för naturupplevelser.

I naturreaturreservatet finns gott om rastplatser och strövstigar. Längs ån går också en gammal järnvägsbank som idag omvandlats till en gång- och cykelled.

Text uppdaterad: 2014-02-20

Dela med vänner:
Annons