Stiby Backe

För 100 miljoner år sedan låg Stiby Backe på botten av ett tropiskt hav. Under den senaste istiden slipades bergkärnan till och backen fick sin nuvarande form. Det är svårt att argumentera mot att Stiby Backe är en fascinerande plats.

Stibyberget reser sig upp ut Listerlandets slätter och formar en platå 60 meter över havet. Från bergets topp är utsikten över Kråkenabben, Listershuvud och Hanö imponerande. Nordost om toppen växer en skog av avenbok, med murgröna slingrad runt stammarna. Under våren och sommaren täcks marken här av en tjock och varierad blomstermatta.

Bergets natur och omgivningar bär spår av både istid och Kritaperioden om man vet man tittar efter. På och runt bergets vidsträckta hällar finns drumliner och isräfflor bildade av tusentals ton av is som rörde sig över berget under tiotusentals år. Även människan har lämnat sina avtryck på berget genom historian. Inte långt från bergets topp finns gravhögar från bronsåldern och i södra delen ligger en koleragravplats från 1850-talet.

För att ta sig till Stiby kör man av E22an vid avfart 47 och följer väg 123 mot Nogersund tills man ser skyltat till Stiby Backe.

Text uppdaterad: 2014-03-12

Dela med vänner:
Annons