Vambåsa Hagmarker

Vambåsa Hagmarker naturreservat genomsyras av sitt förflutna. Här har människor bott och brukat marken, troligtvis ända sedan bronsåldern. Därför är det inte konstigt att området är Blekinges rikaste fornlämningsområde.

Reservatet är uppdelat i två delar, en i norr och en i söder. I den södra delen, alldeles vid havet, ligger det intressanta Hjorthammars Gravfält. Över 120 gravar, utmärkta av stenhögar, stenformationer i diverse former och resta stenar fyller området.

Den norra delen av reservatet ligger längre inåt land. Också här finns ett antal gravrösen, men också odlings- och röjningsrösen, skålgropar och förhistoriska åkrar. På grund av den stora mängden fornlämningar är hela den norra delen av reservatet registrerad som fornlämning.

Allt sammantaget är Vambåsa Hagmarker en fascinerande plats att besöka. Reservatet ligger mellan Ronneby och Karlskrona och innehåller både markerade vandringsleder och allmänna fågeltorn.

Text uppdaterad: 2014-03-12

Dela med vänner:
Annons