16
okt
2019

Kafékväll med Föreningen Norden

Minnenas melodier. Kåserier om gamla artister och musik från stenkakor.

Text uppdaterad: 2019-10-11

p Seniorernas Hus, Karlshamn
c 18:00
Annons

Relaterade händelser

16
okt

PRO Fridlevstad

Månadsmöte, diabetesförbundet informerar samt Region Blekinge infor...

Läs mer
p Föreningarnas hus, Fridlevstad
c 14:00 - 16:30