16
Jun
2019

Sommargemenskap

Gemenskap hos Bertlings. Pingstkyrkans strängmusik. Medtag kaffekorg. Vid regn inställt.

Text uppdaterad: 2019-06-11

p Beseboda 112, Norr om Nävragöl
c 15:00 - 17:00
Annons

Relaterade händelser