03
Feb
2019

Trolleri med mynt och spelkort

Andreas Mattisson lär dig grunderna i fingerfärdigt trolleri, Close-up-trolleri.

Text uppdaterad: 2019-01-11

p SV:s lokal, Ronnebyg 9, Karlskrona
c 12:00 - 13:00
Annons

Relaterade händelser